بی برنامگی در تخصیص حقوق دولتی معادن / سیر صعودی دریافت عوارض از معدن کاران چگونه رقم خورد؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

ترس صنایع و معادن از اخبار جنگ / اقتصاد ایران در صورت تشدید تنش های نظامی به کدام سو می رود؟

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
85 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا