قسمت اول ویژه برنامه عیدانه معدن شو / میزگرد کاوش با موضوع “واگذاری معادن به بخش خصوصی” / عنوان قسمت اول: فلسفه و اصول واگذاری معادن در ایران
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

بخش سوم میزگرد کاوش با موضوع “ضعف و چالش صنعت زغالسنگ ایران” 

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
188 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا