برای ثبت یک محدوده معدنی به نام خود و اخذ پروانه اکتشاف، گواهی کشف و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری معادن چه مراحلی را باید طی کرد؟
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

جایگاه زغالسنگ در سبد مصرفی انرژی ها در دنیا

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
541 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا