جمیلی رئیس و اکبریان نائب رئیس کمیسیون معدن
بارگذاری تبلیغات.
تصویر پیش بار گذاری
بعدی

دورخیز فولاد سازی در “کگهر” با افزایش سرمایه 3 برابری

لغو
خاموش کردن چراغ
بعدا مشاهده کنید
خودکار بعدی
0 دیدگاه ها
100 نمایش
گزارش گزارش
تکرار تکرار
ویدیو های بیشتر ویدیو های بیشتر
بالا